Functie RI&E

Naast de Functie RI&E bieden we op basis van Artikel 5 van de Arbowet de standaard algemene RI&E aan. De Functie RI&E gaat echter dieper in op de materie. We stellen alle risico’s op die zich aan kunnen doen binnen uw bedrijf en stellen ook de mogelijke effecten daarvan vast. U krijgt een risicoinventarisatie en plan van aanpak document wat uw bedrijf (en uw werknemers) op de hoogte stelt van wat zij moeten doen in het geval van het aantreden van een risico.

Is de Functie RI&E verplicht?

De Functie RI&E is verplicht voor alle risicovolle functies voor VCA-gecertificeerde bedrijven. Deze risicoinventarisatie brengt de risico’s in kaart die bij standaardtakenbij een specifieke taak of functie horen. Deze Functie RI&E kan ook ingezet worden voor projectmatige taken, om hier de risico’s in kaart te brengen. Voorkom onnodige boetes en het niet uit keren van verzekeringsgeld met een goedgekeurde inventarisatie bij RIE Nederland.

Hoe gaan we te werk?


Wanneer u via het contactformulier een aanvraag doet voor de Functie RI&E, zullen wij u zo spoedig mogelijk te woord staan. U kunt het formulier gebruiken om uw branche en grootte van bedrijf aan te geven. Wij nemen contact met u op om een passende inventarisatie te doen. U kunt daarna uw documenten ten alle tijden opvragen via onze portal. Zo heeft u altijd inzicht in uw risico inventarisatie. Naast het opstellen hiervan houden we deze ook up to date wanneer er wijzigingen voordoen in uw bedrijfsvoering.

functie rie