RI&E en PvA

Wat is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie? (RI&E)
In een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie legt u vast welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s de werkzaamheden binnen uw bedrijf met zich meebrengen. Het is aan u om te onderzoeken hoeveel medewerkers er worden blootgesteld aan een risico en voor hoe lang. Daarnaast onderzoekt u hoe groot de kans is dat bepaalde risico’s zich ook daadwerkelijk voordoen.

Wat is een Plan van Aanpak? (PvA)
Bij de risico-inventarisatie en -evaluatie hoort ook een plan van aanpak. In dit plan beschrijft u uitgebreid welke maatregelen u neemt om de eerder geduide risico’s zoveel als mogelijk te vermijden.

Wat gebeurt er als ik geen RI&E en/of PvA heb?
Het staat natuurlijk buiten kijf dat een goede aanpak voor gezond en veilig werken belangrijk is voor u en uw medewerkers. Daarnaast controleert de Inspectie SZW (arbeidsinspectie) niet alleen of dat u een RI&E en PvA heeft maar ook of dat deze volledig zijn. Mochten beide of één van beide niet volledig zijn omdat er bijvoorbeeld risico’s of maatregelen ontbreken mag de inspectie hierop handhaven. Heeft u helemaal geen RI&E of PvA? Dan kan de inspectie zelfs een boete uitdelen. Verder zal de verzekering niet uitkeren bij aansprakelijkheid schade wanneer er geen geldige RI&E aanwezig is en krijgt u direct een boete wanneer er onverhoopt een bedrijfsongeval plaatsvindt.

Wat als er wijzigingen in wet- en regelgeving of mijn bedrijf zijn?
RIE-NL houdt uw documenten up-to-date. In principe is het opstellen van een RI&E en PvA iets eenmaligs maar bij wijzigingen van wet- en regelgeving of veranderingen in uw bedrijf of bedrijfsvoering kan het zijn dat daarmee ook de aanwezige risico’s in uw bedrijf veranderen. Wanneer u RIE NL inschakelt voor het opstellen van een RI&E en PvA profiteert u het eerste jaar gratis van het RIE NL lidmaatschap. Met het RIE NL lidmaatschap bent u ten allen tijde gegarandeerd van een up-to-date RI&E en PvA. Zowel het RI&E als het PvA zijn altijd beschikbaar op uw persoonlijke portal.

Waarom RIE Nederland?
Wij ontzorgen u volledig. Het opstellen van een RI&E en PvA vereisen veel tijd en voldoende kennis. Beide zijn niet altijd voorhanden als het gaat om dergelijke wet- en regelgeving bij veel ondernemers. RIE NL snapt dat u zich liever bezighoudt met uw core business en nemen het opstellen van RI&E en PvA graag uit uit handen. Bij RIE Nederland bent u er zeker van dat deze altijd voldoen aan de meest recente wet- en regelgeving. U ontvangt een goedgekeurd RI&E en PvA in uw persoonlijke portal en wanneer u een RIE-NL lidmaatschap heeft worden uw Risico-inventarisatie en -evaluatie door RIE Nederland up-to-date gehouden.

rie analyse