Risico's plan van aanpak

Het in kaart brengen van risico’s is een onderdeel van een plan van aanpak (PvA). Het plan van aanpak (PvA) is een checklist waarbij alle mogelijke risico’s gekoppeld wordt aan maatregelen. Zo weet iedere werknemer wat er van hem of haar verwacht wordt in geval van nood. We stellen alle risico’s op die zich aan kunnen doen binnen uw bedrijf en stellen ook de mogelijke effecten daarvan vast. U krijgt een risicoinventarisatie en plan van aanpak document wat uw bedrijf (en uw werknemers) op de hoogte stelt van wat zij moeten doen in het geval van het aantreden van een risico.

Welke risico’s plan van aanpak zijn er?

Er zijn talloze risico’s die in het plan van aanpak terug kunnen komen. Een PvA is verplicht voor alle risicovolle functies voor VCA-gecertificeerde bedrijven. Deze risicoinventarisatie brengt de risico’s in kaart die bij standaardtakenbij een specifieke taak of functie horen. Het plan van aanpak kan ook ingezet worden voor projectmatige taken, om hier de risico’s in kaart te brengen. Voorkom onnodige boetes en het niet uit keren van verzekeringsgeld met een goedgekeurde inventarisatie bij RIE Nederland.

Hoe gaan we te werk?

Wanneer u via het contactformulier een aanvraag doet voor de risico inventarisatie en plan van aapak, zullen wij u zo spoedig mogelijk te woord staan. U kunt het formulier gebruiken om uw branche en grootte van bedrijf aan te geven. Wij nemen contact met u op om een passende inventarisatie te doen. U kunt daarna uw documenten ten alle tijden opvragen via onze portal. Zo heeft u altijd inzicht in uw risico inventarisatie. Naast het opstellen hiervan houden we deze ook up to date wanneer er wijzigingen voordoen in uw bedrijfsvoering.

Risico’s plan van aanpak