Vragen

Het probleem is: Volgens de Arbowet (Artikel 5) moet elk bedrijf incl. ZZP-ers en eenmanszaken een goedgekeurde ‘Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)’ en ‘up to date’ Plan van Aanpak (PvA) hebben.  Zonder ‘up to date’ RIE en PvA bent u in overtreding. De boetes zijn hier op te vragen.  

Het abonnement staat vast voor een jaar en wordt automatisch verlengd, tenzij er een opzegging komt. Er dient dan een schriftelijke opzegging te geschieden. De opzegtermijn is 2 maanden voordat de jaarlijkse verlenging van het abonnement plaatsvind.