RIE Opstellen

Een RIE opstellen is een belangrijk onderdeel voor een bedrijf dat de veiligheid van haar werknemers in acht neemt.. De RI&E is verplicht voor iedere werkgever, welke een arbobeleid moet voeren. De basis hiervan wordt bestaat uit een risico inventarisatie. Deze inventarisatie bestaat uit een lijst met alle mogelijke risico’s die uw bedrijf tegen kan komen. Dit plan is een uitgangspunt voor ondernemers om zo veilig en adequaat mogelijk te handelen in geval van nood. 

Is een RIE opstellen verplicht?

Met een RIE opstellen bent u verzekerd van een goedgekeurde en arbo-technisch verantwoorde risicoinventarisatie. Onze specialisten hebben ervaring in het opstellen van deze documenten en zorgen ervoor dat uw bedrijf en werknemers weet wat hen te doen staat wanneer er een risico situatie optreedt. In onze plannen staat precies aangegeven wie wat doet bij welk risico. Men kan pas handelen wanneer deze risico’s in kaart zijn gebracht. Als u een RIE laat opstellen bent u verzekerd van een juiste inventarisatie en heeft u deze altijd bij de hand.

We houden uw risicoinventarisatie en plan van aanpak up to date

Een RIE opstellen is in principe iets eenmaligs, maar moet wel up to date blijven. Bedrijven en risico’s veranderen in de loop van de tijd; uw bedrijf kan uitbreiden, u kunt een nieuwe dienst aanbieden of u kunt nieuwe machines hebben aangeschaft. Bij veranderingen in uw bedrijfsvoering moet er gekeken worden of er nieuwe risico’s zijn. Het plan moet actueel gehouden worden en geupdate wanneer er veranderingen zijn geweest. We verzorgen naast het RIE osptellen ook het automatisch updaten hiervan. U betaald hiervoor een jaarlijkse vergoeding. Als tegenprestatie houden uw documenten up to date. Ze zijn ten alle tijden beschikbaar op uw persoonlijke portal.

rie opstellen