Stappenplan RIE

De eerste stap van het uitvoeren van een risicoinventarisatie is een stappenplan RIE opstellen. We beginnen met het in kaart brengen van de risico’s in uw bedrijf.  Daarna gaan we risico’s evalueren en prioriteren. De risico’s worden van groot naar klein gerangschikt. Per risico wordt bepaald welke functies/medewerkers met het risico te maken hebben. Ook wordt er bepaald hoe vaak en hoe groot de gevolgen zijn indien het misgaat.

Waarom een stappenplan RIE laten maken?

Indien u uw een stappenplan RIE laat maken door ons bent u verzekerd van een goedgekeurde en arbo-technisch verantwoord stappenplan. Onze specialisten hebben ervaring in het laten maken van een RIE stappenplan en zorgen ervoor dat uw bedrijf en werknemers weet wat hen te doen staat wanneer er een risico situatie optreedt. In onze plannen staat precies aangegeven wie wat doet bij welk risico. Men kan pas handelen wanneer deze risico’s in kaart zijn gebracht. Als u een plan laat maken bent u verzekerd van een juiste inventarisatie en heeft u deze altijd bij de hand.

We houden uw risico inventarisatie en plan van aanpak up to date

Een stappenplan RIE laten maken is in principe iets eenmaligs, maar moet wel up to date blijven. Bedrijven en risico’s veranderen in de loop van de tijd; uw bedrijf kan uitbreiden, u kunt een nieuwe dienst aanbieden of u kunt nieuwe machines hebben aangeschaft. Bij veranderingen in uw bedrijfsvoering moet er gekeken worden of er nieuwe risico’s zijn. Het plan moet actueel gehouden worden en geupdate wanneer er veranderingen zijn geweest. We verzorgen naast het opstellen ook het automatisch updaten hiervan. U betaald hiervoor een jaarlijkse vergoeding. Als tegenprestatie houden we uw documenten up to date. Ze zijn ten alle tijden beschikbaar op uw persoonlijke portal.

stappenplan rie